Bli medlem

Medlemskap i NEF

NEFs formål er å fremme interessen for og studiet av entomologien i Norge og å knytte kontakt mellom personer. Enhver med interesse for insekter er velkommen som medlem av foreningen. Som NEF-medlem mottar du tidsskriftene Insekt-Nytt (fire nummer i året) og Norwegian Journal of Entomology (to nummer i året). Foreningen arrangerer månedlige medlemsmøter i vinterhalvåret og ekskursjoner til spennende lokaliteter i sommerhalvåret.

Medlemskontingent:

  •    Norske medlemmer (ordinær):kr. 280,- p.a.
  •    Norske medlemmer (junior, < 20 år):kr. 140,- p.a.
  •    Medlemmer fra øvrige Norden:kr. 330,- p.a.
  •    Medlemmer fra øvrige verden:kr. 380,- p.a.
  •    Livsvarig medlemskap (kun norske medlemmer):kr. 4 500,-