Om oss

OM NEF

Norsk entomologisk forening ble stiftet lørdag 21. mai 1904 av ti ivrige entomologer fra ulike deler av landet. Den fremste initiativtakeren var myntmester Thomas Georg Münster (bildet). Andre fremtredende medlemmer var statsentomolog Wilhelm Maribo Schøyen og konservator Dr. Sig. Thor. Etter stiftelsesmøtet dro medlemmene ut på insektjakt.

Entomologi betyr ‘læren om insekter’. Foreningens formål er å fremme interessen for og studiet av entomologien i Norge og å knytte kontakt mellom personer. Enhver med interesse for insekter er velkommen som medlem av foreningen.

Norsk entomologisk forening har i dag ca. 700 medlemmer spredt over hele landet. Våre medlemmer omfatter både profesjonelle entomologer og amatører. NEF er underordnet SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), som er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge.

Våre aktiviteter omfatter

NEF har jevnlige medlemsmøter med foredrag av mer eller mindre faglig karakter. En populær gjenganger er Årets Fangst, hvor medlemmene tar med dyr fra sist sesong og beretter om sine fangstopplevelser. Mer om møteprogrammet >>>

NEF arrangerer minst én årlig ekskursjon med overnatting til en spennende insektlokalitet. I tillegg arrangeres gjerne en eller flere dagsturer. Turene er fine anledninger til å bli bedre kjent med andre insektinteresserte. Kommende turer >>>

NEF utgir flere tidsskrifter og andre trykksaker. De viktigste er medlemsbladet Insekt-Nytt som kommer ut med fire nummer i året, samt det mer faglig rettede Norwegian Journal of Entomology som kommer med to nummer i året. Mer om våre tidsskrifter >>>

NEF kan formidle kontakt med fagpersoner, og er behjelpelige med råd om f.eks. utstyr og litteratur. Vi bidrar også på arrangementer som har som mål å formidle kunnskap om entomologi ut til folk flest.

Redaktører

Insekt-Nytt:
Anders Endrestøl 
– 994 50 917

Norwegian Journal of Entomology:
Øivind Gammelmo – 416 65 187

Norske insekttabeller:
Geir Søli – 936 23 396

Nettredaktør:
Hallvard Elven – 980 41 103

Medarbeidere

Kartleggingskoordinator for SABIMA :
Mikaela Embla Olsen
 – 412 97 182