Programmer

Fredag 20. – søndag 22. mai: Snutebillekurs i Porsgrunn i Telemark.

Bli med på artskurs om snutebiller! Kurset vil blant annet gå gjennom biologi/økologi, systematikk, kartlegging og artsidentifikasjon. Deltakerne får diplom når kurset er gjennomført.

Fredag 24. – søndag 26. juni: NEFs sommertreff i Suldal i Rogaland.

Norsk Entomologisk Forening ønsker velkommen til sommermøte på Nesflaten i Suldal i indre Ryfylke. Nesflaten ligger i nordenden av Suldalsvatnet, Rogalands største innsjø.

Møtene holdes i Robert Colletts hus
(Zoologisk museum), Sars Gate 1, Oslo

Oppmøte : 18:55 .Møtested i sommerhalvåret: Trappen i sørenden av
Robert Colletts hus. Møtested om vinteren: Hageporten
mot Monrads gate nærmest Robert Colletts hus.

Avholdt arrangementer

Tirsdag 19. april 2022:

Medlemsmøte. Foredrag av Emily Hartop: Et første dykk inn i de terrestriske dyphavsskyttergravene i Sverige: artsrikdom, spatiotemporal distribusjon og samfunnssammensetning av et mørkt takson (Diptera: Phoridae).

tirsdag 22 mars 2022

Årlig møte. Fremleggelse av årsmelding, regnskap og budsjett. Valg av nytt styre, revisor og redaktør for NJE. Foredrag ved Kjell Mjølsnes: Strandveggbier og andre insekter i sanddynene.

Tirsdag 22. februar 2022:

Medlemsmøte. Foredrag av Trude Magnussen: Insektenes utvikling – en suksesshistorie .

Tirsdag 18. januar 2022:


Medlemsmøte. Foredrag ved Sondre Brekkhus: eDNA og metabarcoding som verktøy for å forstå nattes pollinatorer .

Tirsdag 7. desember 2021:


Julemøte med bilder fra året som har gått.

Tirsdag 19. oktober 2021:


Medlemsmøte og kort ekstraordinært årsmøte. Kurs i forberedelse, merking og koordinering.

Tirsdag 14. september 2021:


Medlemsmøte. Foredrag ved Tone Birkemoe (NMBU): Insekter og sopp i død ved .

Fredag 27. august 2021:


Grill og nattlokk på Bakkehavn ved Østersjøen, Oslo .