Tidsskrifter

NEF'S tidsskrifter

Norwegian Journal of Entomology

NJE

NJE er NEFs vitenskaplige tidsskrift. Bladet kommer med to nummer i året og trykker artikler innen taksonomi, faunsitikk, zoogeografi og økologi hos insekter og andre leddyr. Språket er engelsk. Bladet sendes til alle NEF-medlemmer og er også fritt tilgjengelig i pdf-format. 

 

 

Insecta Norvegiae

Insecta Norvegiae publiserer større arbeider som monografier, sjekklister, bibliografier osv. Tidsskriftet utgis sporadisk avhengig av tilgangen på materiale. Heftene kan lastes ned i pdf-format.

Atalanta norvegica

atl

Atalanta norvegica ble utgitt fra 1967 til 1983 som et alternativ til Norwegian Journal of Entomology. Bladet utgis ikke lengere, men hele serien kan lastes ned pdf-format. >>>

Norske Insekttabeller

Norske Insekttabeller er en serie bestemmelsestabeller over landets insektfauna. Tabellene kommer ut uregelmessig og blir gjort kjent via Insekt-Nytt. Eksisterende tabeller kan bestilles fra vår salgsliste eller lastes ned i pdf-format.

Enumeratio Insectorum Norvegicorum

enum (1)

J. H. Siebkes Enumeratio Insectorum Norvegicorum ble utgitt mellom 1874 og 1887, og var et forsøk på oppstilling av alle insekter kjent fra Norge. De fem bindene og tre supplementene dekker Hemiptera, Orthoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera og deler av Hymenoptera. Bindene kan lastes ned i pdf-format her >>>

Nr. 1 2021 Front Page Contents Full text

Nr. 2 2021 Front page Contents Full text

Nr. 3 2021 Front Page Contents Full Text

Nr. 3 2021 Front Page Contents Full Text

Nr. 1 2020 Front Page Contents Full text

Nr. 2 2020 Front page Contents Full text

Nr. 3/4 2020 Front Page Contents Full Text
Nr. 1 2019 Home Contents Full text
Nr. 2/3 2019 Home Contents Full text
Nr. 4 2019 Home Contents Full Text
Nr. 2 2017 Home Contents Full text
Nr. 3/4 2017 Home Contents Full text
Nr. 2 1978 Front Page Full text
Nr. 3 1978 Front Page Full text
Nr. 2 1977 Front Page Full text
Nr. 3 1977 Front Page Full text
Nr. 2 1977 Front Page Full text